r
ö
v
i
d
e
n
         

Ha a Tudás Napja fölkel a Szív Egében
 
s Fénye beragyogja Lényedet,
 
a színlátó szemnek nem sokat mutat,
 
de a közeledben mindenki érzi Lényeged.
 
                                                                           
 
 
 
 
K
i
cs
i
t
 
h
o
sz
sz
a
b
b
a
n
 
 
Szívünk szín-tiszta érzelem,
 
ha ügyelünk arra
 
személyes érzés ne taposson
 
a nyíló aranyvirágra.
 
A sok én véletlen összevisszasága
 
s az egy-én tudható rendje
 
titoknak tűnő egyszerűség,
 
mint a szent edény, érinthetetlen, egység,
 
felfoghatatlan egyenlet,
 
tér, meg-tér, végtelen.
 
 

Dukay Barnabás