Sherman Alexie: Gyászbeszéd (vers)
Joseph Boyden: Hajsza (próza)
Sherman Alexie: Tiszta, tisztább, legtisztább (próza)
Cheryl Savageau: egyetemi alapképzés első szemeszter: már megint indiánokról írok (vers)
Sherman Alexie: Nem kell kimondanod, hogy szeretsz (próza)
Sherman Alexie: Himnusz (vers)
Sherman Alexie: Megmentés (kispróza)
 
Ron Padgett versei
Jász Attila: Az utolsó füzet (vers)
Tóth Franciska – Kálazy András: Jarmusch-olvasatok (esszé)
  
Tompa Zsófia: „…kinyúlhat égig a lélek…” (Jegyzetek egy új perspektívájú Babits-kötet margójára)
Frank Tibor: Babits Mihály ismeretlen levele (dokumentum)
Szénási Zoltán: Háború a szövegek mélyrétegeiben (Babits Mihály 1916 és 1919 között keletkezett, kéziratban maradt töredékeiről)
Latzkó Andor: Hazatérés (próza)
 
Murzsa Tímea: Családi kör (Pap Károly Azarel és Nádas Péter Egy családregény vége című köteteinek összehasonlítása)
Deczki Sarolta: A szabadság tébolyodott szükséglete (Nádas Péter: Világló részletek I-II.)
 
Lázár Júlia prózái
Szűcs Balázs Péter: Rádió (próza)
 
A borítón és a lapzárókon Brátán Vera fotói