Kakuk Tamás első önálló kötetét az Új Forrás Kiadó adta ki.

“Kakuk Tamás huszonhét évnyi hallgatás után közölt versei az emlékezés körvonalai mentén közelítenek ahhoz a leírhatatlan tapasztalathoz, amit jobb híján hazatérésnek nevezhetünk. Lényegtelennek látszik, hogy honnan és hová jut vissza a rejtekező lírai elbeszélő, akinek kiléte csak azokon a szétfutó tereken és vétlenül levert tárgyakon érhető tetten, amelyek vele ellentétben mindvégig mozdulatlanok maradnak, és amelyeken szinte észrevétlenül hagy nyomot.” (Papp Máté, Vigilia)